fbpx

patient1

Pomoć i njega u kući, kao jedno od prava Grada Zagreba, provodi se od 2004., a za korisnike je besplatna. Pravo se može odobriti osobi kojoj je zbog zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe koju joj nemaju mogućnosti pružiti članovi obitelji i djeca ili nema osiguranu pomoć i njegu temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, ako prihod po članu obitelji ne prelazi 400% osnovice koju propisuje Vlada Republike Hrvatske, te ako to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Zagreb.

 

 

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa itd)

• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pomoć i njegu moguće je provesti na cijelom području Zagreba. Pružanje ove vrste pomoći uređeno je ugovorom sa sljedećim domovima za starije i nemoćne: Centar, Dubrava, Ksaver, Maksimir, Medveščak, Peščenica, Sv. Ana, Sv. Josip, Trešnjevka i Trnje.

 Izvor;  http://www1.zagreb.hr/vodics/Vodic_za_starije_gradjane.pdf

Comments powered by CComment