fbpx

Izdavač:

Farmavita d.o.o.; Vukovarska 2, 10430 Samobor

Direktor:

Zdravko Mauko

Glavni urednik:

Martina Ivanisevic, dipl.ing. prehrambene teh. - Martina je diplomirala 2001. g. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Pet godina radila je na administrativnim poslovima u Klinici za plućne bolesti "Jordanovac". Zaposlena je u firmi Farmavita Regulanet d.o.o. kao Quality Assurance Manager, te radi kao savjetnik na području regulative prehrambenih prozvoda i dodataka prehrani.

Uređivački kolegij:

Zdravko Mauko, dipl. ing. kem. teh. - Zdravko je završio srednju medicinsku školu u Zagrebu, te nakon toga diplomirao  na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sedamnaest godina radio je u Plivi na poslovima proizvodnje aktivnih djelatnih tvari, razvoja tržišta, te slekciiji i upravljanju investicijskim projektima.  Zadnjih nekoliko godina bavi se razvojem virtualnih profesionalnih mreža za razvoj, licenciranje i regulatorno praćenje farmaceutskih proizvoda i medicinskih pomagala.  

Mirela Štimac - Rukovoditeljica servisa kupaca u tvrtci Farmavita d.o.o. 

Comments powered by CComment